Split of shift?

Modal split en modal shift zijn modetermen uit het Engels. Wat betekenen ze eigenlijk?

Modal slaat op de modus of het vervoermiddel. De modal split is de verdeling van het aantal verplaatsingen over de modi, dus hoeveel keer je de auto, de fiets of het openbaar vervoer neemt of te voet gaat. Die verhouding wordt meestal verbeeld met een taartdiagram of met percentages.

De modal shift is de verandering van vervoerwijze, de verschuiving naar een (hopelijk duurzamere) manier om je te verplaatsen.

Daarvoor is een zogenaamde mental shift nodig, een verandering van mentaliteit.

modal split, modal shift, mental shift

 

Home   Leven is zoals fietsen   Laat je vervoeren   Een auto kan je delen