Het openbaar vervoer in volle vernieuwing

Nog vóór de coronacrisis was in Vlaanderen het besef gegroeid dat het openbaar vervoer drastisch veranderd moest worden. Vroeger was het sleutelwoord ‘basismobiliteit’. Concreet betekende dat dat iedereen op maximaal 750 meter van haar of zijn woonplaats op de bus of de tram moest kunnen stappen.

In het nieuwe beleid is het sleutelwoord ‘basisbereikbaarheid’. De bedoeling is dat het openbaar vervoer meer aansluit bij de concrete vraag, zodat overvolle bussen en treinen op drukke assen en lege bussen in rustige woonwijken vermeden worden. De overheid wil de beschikbare middelen efficiënter inzetten.

Het openbaar vervoer zal in de toekomst bestaan uit verschillende lagen die elkaar aanvullen: het treinnet, het kernnet, het aanvullende net en het vervoer op maat. Zo zal de verbinding van een kleinere entiteit met de centrumstad niet meer rechtstreeks zijn. Men wil de centrale assen versterken met een hoge frequentie en snelheid. De kleinere entiteiten takken aan op die centrale assen.

Op de plaats waar assen elkaar kruisen, worden mobiliteitsknooppunten ingericht, waar men vlot en comfortabel kan overstappen of switchen van vervoermiddel.

Zo wordt combimobiliteit een cruciaal concept, waarbij mensen bij hun verplaatsingen verschillende vormen van mobiliteit combineren. Zo rijden we bv. met de fiets naar het station, nemen daar de trein en leggen het laatste stuk van het traject met de tram af. Of we rijden met de auto naar een park & ride en nemen daar de tram naar het stadscentrum.

tram 15In Vlaanderen wordt het aanbod voor de pendelaars gebundeld tot een leesbaar, helder en samenhangend geheel onder de naam Hoppin. Dat zou de puzzelstukken van openbaar vervoer en (e-)fiets, auto en deelsystemen moeten samenvoegen tot één verhaal dat in heel Vlaanderen wordt uitgerold.

Een voorbeeld. Vanuit Mortsel en Boechout is de trein veel sneller in Antwerpen dan de tram. Toch mag je niet op de trein met een rittenkaart van De Lijn. Een treinticket kost minimaal 2,50 euro. Een City Pass-abonnement, zowel voor De Lijn als de NMBS, is maar geldig tot Mortsel. De zuidoostrand is in blijde verwachting van de tariefintegratie die Hoppin belooft!

Ook Integrato, een concept naar Zwitsers model, streeft naar vernieuwing en integratie van het openbaar vervoer in België. Integrato gaat voor de vaste cadans met klokvaste aansluitingen en beperkte overstaptijd.

De stad Antwerpen heeft een instrument gemaakt om de verplaatsingen naar Antwerpen te vergemakkelijken: Slim naar Antwerpen.

 

Home   Leven is zoals fietsen   Laat je vervoeren   Een auto kan je delen